ป้ายพัทยา , ร้านป้ายพัทยา

Posted on: ตุลาคม 17, 2015, by :

ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเราในฐานะคนทำ หรือเจ้าของ Banner ต้องระวังอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการป้องกันผู้อื่นไม่ให้มาละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเช่นกัน

วิธีง่ายๆ ที่สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งคือใส่ลายน้ำไว้ที่ Banner ของเรา โดยในลายน้ำนั้นอาจจะเป็นชื่อเว็บไซต์ หรือโลโก้ ของเราเป็นต้น ที่สำคัญคือเราจะต้องใส่ไว้ทุกเฟรมนะครับ เพราะถ้าไม่ใส่ทุกเฟรม คนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา เขาอาจจะนำไปเฟรมนั้นไปใช้ต่อได้

ในกรณีที่ข้อความใน Banner ของเราเป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันลักษณะเฉพาะ ก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะข้อความเหล่านั้นเป็นข้อความที่ระบุถึงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการที่เป็นของเราชัดเจน หากคนอื่นเอาไปก็จะเท่ากับเป็นการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้เรา ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องนี้คือ ในกรณีที่ข้อความของเราเป็นคำลักษณะกลางๆ ไม่ระบุลักษณะที่ชัดเจน

ความหมายของ “การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน” มีการให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถรวบรัดได้ดังต่อไปนี้

“การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน” หมายถึง รูปแบบการใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร โดยไม่ใช้บุคคลเกี่ยวกับองค์การผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิดโดยผู้อุปถัมภ์ ที่ระบุชื่อ ความหมายนี้ยังเป็นความหมาย ของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association หรือ AMA) ได้บัญญัติไว้ จะเห็นว่าลักษณะของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีดังต่อไปนี้