ป้ายพัทยา

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

เครื่องจักร

ข้อดีป้ายพัทยากัดกรด

– มีความสวยงาม

– ทนทาน

ข้อเสียป้ายพัทยากัดกรด

– ราคาค่อนข้างแพง

ตัวอย่างป้ายพัทยากัดกรด

ตัวอย่างป้ายพัทยากัดกรด

อักษรโลหะ ตัวอักษรโลหะ

คือการนำโลหะสแตนเลสมาขึ้นรูปให้เป็นข้อความ หรือลวดลายที่ต้องการ อักษรโลหะเหมาะสำหรับเป็นป้ายพัทยาที่ติดตั้งทั้งภายนอกและภายในเช่น ป้ายพัทยาชื่อบริษัท ป้ายพัทยาหน้าร้าน

ข้อดีของอักษรโลหะ

มีความสวยงาม