กำหนด

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

ลิสซิ่ง (Leasing) ลิสซิ่งคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ (LESSOR)ให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (LESSEE) ใช้ประโยชน์จากรถยนต์นั้นได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุในสัญญา และต้องชำระราคาตามที่กำหนดไว้

สัญญาลิสซิ่ง ผู้เช่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์สินและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน จะเลิกสัญญาก่อนก็ได้แต่เสียค่าปรับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าจะซื้อทรัพย์สินนั้นหรือไม่ก็ได้เป็นทางเลือกของผู้เช่า หากตกลงซื้อทรัพย์สินจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

การทำป้ายพัทยาแต่ละครั้งนอกจากความสวยงามและราคาแล้วเราควรคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นด้วยเช่นระยะเวลาในการใช้งาน หลายท่านที่ทำป้ายพัทยาผิดประเภทโดยที่เน้นแต่ความสวยงามหรือราคาถูกเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงประเภทและวัสดุที่ใช้ แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาทำใหม่ บทความนี้เราจะให้คำแนะนำป้ายพัทยาประเภทต่างๆ แบบคร่าวๆ รวมทั้งข้อดีข้อเสียของป้ายพัทยาแต่ละชนิด ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาโดยไม่คิด/หรือเพิ่มค่าบริการแต่อย่างได

ป้ายพัทยากัดกรด

คือป้ายพัทยาที่ใช้วัสดุเป็นสแตนเลสแล้วใช้น้ำยากัดกรดกัดส่วนที่ต้องการเพื่อให้เกิดเป็นหลุมและดูมีมิติแล้วพ่นสีเพื่อให้เป็นข้อความหรือลวดลายตามต้องการ ป้ายพัทยากัดกรดถือว่าเป็นป้ายพัทยาที่สวยดูดีมีระดับเนื่องจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสที่มีความเงางามและทนต่อสภาพอากาศได้ค่อนข้างดี ป้ายพัทยากัดกรด เหมาะสำหรับทำป้ายพัทยาที่ติดตั้ง-ตกแต่งภายในอาคาร เช่น ป้ายพัทยาชื่อ เนมเพลท ป้ายพัทยาติดหน้าห้อง ป้ายพัทยาติด