โฆษณา

Posted on: ตุลาคม 17, 2015, by :

ท่านคงได้ยินคำว่า สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน มาหลายครั้ง บางครั้งท่านอาจไม่สงสัยเลยว่า สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันคืออะไร เพราะความหมายมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ท่านเคยรู้ไหมว่า คำว่า สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน มันมีความหมายจริงๆอย่างอย่างไร ครอบคลุมถึงไหนบ้าง เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจกับคำสั้นๆคำนี้กัน

สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และเกิดความต้องการในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้านั้นๆ การที่ผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจะประสบความสำเร็จทางด้านการสื่อสารผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันควรที่จะรู้จักลักษณะของสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่นิยมใช้โดยทั่วไปในเนื่องจากปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งสื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมากในงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้น ในการวางแผนการใช้สื่อ งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก สำหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่น แผ่นป้ายพัทยาต่างๆ จะมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ในการเตือนความจำผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ำสารการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันจากสื่อหลักซึ่งได้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันไปแล้วนั่นเอง ทีนี้ทุกท่านคงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันมีความหมายว่าอย่างไร